Ładowanie...
Menu
Strona Główna / Właściwość

Właściwość

Obszar działania Komornika

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie Mateusz Świeboda, Kancelaria Komornicza numer I w Jaworznie działa w rewirze obejmującym obszar właściwości Sądu Rejonowego w Jaworznie.

Komornik jest uprawniony także do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikom z obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Katowicach (sprawy z wyboru)

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, w zakresie wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, a ponadto w zakresie wykonywania innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności wierzyciel ma prawo wyboru Komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego w Katowicach.

Dokonując wyboru komornika, wierzyciel składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika następującej treści:

Wierzyciel oświadcza, iż korzysta z przewidzianego w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych prawa wyboru komornika na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Katowicach, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru.

Oświadczenie o wyborze Komornika z art.10